ข้าพเจ้า นาย ประสิทธิ์ หาญสุวรรณ์ ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มประชาชนตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHS01 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)​ การปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม2564

      วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ได้ลงพื้นที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ อบรมเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยมีท่านกำนัน ฉะไมพร แผ้วพลสง กำนันตำบลหนองยายพิมพ์ และ นายสำราญ สาทิพจันทร์ เป็นผู้ให้ความรู้และอธิบายขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงไส้เดือนของชาวตำบลหนองยายพิมพ์เลี้ยงในบ่อปูนซีเมนต์ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้   ขั้นตอนการเตรียมบ่อปูนคือเจาะรูด้านล่างเพื่อให้น้ำไหลออกจากนั้นนำน้ำลงไปแช่ในบ่อปูนซีเมนต์กับต้นกล้วยแช่ทิ้งไว้ 14 วัน เพื่อทำให้ท่อปูนซีเมนต์จืดเพราะท่อปูนซีเมนต์จะมีความเค็ม หากไม่ทำให้ท่อปูนซีเมนต์จืดก่อนเอาไส้เดือนลงไปเลี้ยงไส้เดือนอาจจะตายได้ หลังจากแช่ต้นกล้วยกับน้ำทิ้งไว้ 14 วันแล้วก็ระบายน้ำออก  ขั้นตอนการเตรียมดินเพื่อเลี้ยงไส้เดือนคือนำมูลวัวมารดน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลา 14 วันเพื่อลดความเค็มของมูลวัวหลังจากนั้นนำมูลวัวที่เตรียมไว้ผสมกับขุยมะพร้าวในอัตราส่วนเท่ากันและเทลงในบ่อปูนซีเมนต์ที่เตรียมไว้ หลังจากได้บ่อปูนและดินที่จะเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็นำไส้เดือนลงไปปล่อย ไส้เดือนที่ชาวบ้านหนองยายพิมพ์เลือกใช้คือพันธ์ุ af เพราะเป็นพันธุ์ไส้เดือนที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยเขตร้อน ขยายพันธุ์ได้ไว เลี้ยงง่าย ตัวใหญ่กินเยอะและให้มูลเยอะ เมื่อเรานำไส้เดือนลงบ่อแล้วต้องลดน้ำติดต่อกันเป็นเวลา 20 วันและให้อาหารไส้เดือน อาหารที่ชาวบ้านให้ ก็จะเป็นเศษผักเศษผลไม้ เศษอาหารที่เหลือใช้ในครัวเรือน หลังจากรดน้ำและให้อาหารเป็นเวลาติดต่อกัน 20 วันแล้วก็พักหน้าดินให้แห้งเมื่อหน้าดินแห้งแล้วตักดินบริเวณส่วนบนมาใส่ตะแกรงเพื่อร่อนเอามูลของไส้เดือนมูลของไส้เดือนจะหล่นลงในภาชนะที่เตรียมไว้ นำมูลไส้เดือนที่ได้มาผึ่งลมให้แห้งลดความชื้น หลังจากได้มูลไส้เดือน 100% แล้วชาวบ้านก็จะนำไปบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายและใช้ประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือน   

     ประโยชน์ของมูลไส้เดือน 

– มีธาตุอาหารสูง เป็นอินทรีย์ 100% ปลอดสารพิษ

– ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา 

 – ไม่ทำให้เกิดรากไหม้ในพืช แม้ใช้ในปริมาณมาก  

– ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและดินก้นบ่อ ในบ่อปลา บ่อกุ้ง 

     วิธีใช้มูลไส้เดือน

 – ไม้กระถาง ไม้ดอก ไม้ประดับ โรยโคนต้น 1-2 ช้อนโต๊ะ ทุกๆ 7-15 วัน 

– ไม้ผล ไม้ยืนต้น โรยรอบโคนต้น 1-3 กก./ต้น ทุกๆ3-4 เดือน

– ใช้เป็นส่วนผสมดินปลูก มูลไส้เดือน 1 ส่วน : วัสดุปลูก 3 ส่วน

หลังจากการอบรม อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ออกแบบไปเมื่อเดือนที่แล้วให้กับกลุ่มชาวบ้าน

        

 

อื่นๆ

เมนู