ข้าพเจ้า นายนนทัช ทับชม  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ HS04 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าไปเข้ารับการปฐมนิเทศของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการปฏิบัติงาน เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และเงื่อนไขการเป็นผู้ประกันตน การใช้สิทธิ์ รวมไปถึงสิทธิ์ประโยชน์ของผู้ประกันตน ม. 40  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าในการปฏิบัติหน้าที่

ในการปฏิบัติงานตำแหน่ง กรพ. ข้าพเจ้าได้เดินทางไปหมู่บ้านที่ 1 2 3 4 และ 5 ของ ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิ์ประโยชน์ของผู้ประกันตนตาม ม. 40 และรับสมัครประชาชนผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตาม ม. 40 แล้วนำข้อมูลของผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตาม ม. 40 มากรอกลงในระบบสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคม

จากการปฏิบัติงานข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งได้อย่างราบเลื่อน ทั้งนี้ขอขอบคุณพี่ๆ พนักงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู