1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. ความเดือนกรกฎาคม นางสาวพรไพลิน บ่อไทย นักศึกษา ต. ทะเมนชัย อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

ความเดือนกรกฎาคม นางสาวพรไพลิน บ่อไทย นักศึกษา ต. ทะเมนชัย อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

         บทความเดือนกรกฎาคม

  1. ผลจากการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวหมากและข้าวแต๋น ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีชาวบ้านได้ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและเข้าแต๋นได้  กระบวนการทำงานในการทำงาน ได้ประสานงานกับชาวบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่อบรมและให้เป็นไปตามมาตรการ โควิด-19 การเว้นระยะห่างทางสังคมชาวบ้าน ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่เป็นอย่างดีและได้มีการจัดสถานที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ โควิด-19 ในวันอบรมได้มีการ ตรวจวัดไข้และเจลล้างมือเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทุกขั้นตอน วิทยากรที่มีความรู้ได้ให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดได้มีการฝึกลงมือทำเพื่อจะได้ทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีและชาวบ้านได้นำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ขายในชุมชน ในการอบรมชาวบ้านได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมาแล้วข้าวแต๋นให้มีเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านในการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ได้เน้น ความสะดวกสบายในการใช้แล้ะ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์ได้ต่อยอดเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

     2) ผลจากการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน บ้านหนองม่วง หมู่4, บ้านหนองไทร หมู่8, บ้านหนองบัว หมู่9, บ้านน้อยพัฒนา  หมู่16  ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านได้ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านเป็นอย่างดีรสชาติอร่อย ในขบวนการการทำงานได้ประสานขอใช้พื้นที่ในหมู่บ้านน้อยพัฒนาในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากบ้านน้อยพัฒนาได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและมีการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วง โควิด-19 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีการให้ แต่ละหมู่บ้านลงมือทำและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองชาวบ้านได้นำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและเริ่มต้นขายในชุมชนผลตอบรับออกมาดีมากสำหรับบรรจุภัณฑ์ ได้เน้นความสะดวกในการใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ใบตองเริ่มแรกได้มีการใช้ถุงพลาสติกก่อนต่อมาจึงเริ่มคิดหาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นแต่ละหมู่บ้านมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนี่เป็นจุดขายอย่างหนึ่งของแต่ละหมู่บ้านที่รับผิดชอบ  3) ปัญหาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.1  ปัญหาก่อนดำเนินกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้ต้องระมัดระวังในการอบรมมากขึ้นทำให้ไม่สะดวกต่อการอบรมเท่าที่ควร แนวทางการแก้ไขนั้นเราได้จัดโดยยึดมาตรการความปลอดภัยเว้นระยะห่างการตรวจวัดไข้และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

3.2  ปัญหาในการดำเนินกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยในการมาอบรมเท่าไหร่เราจึงได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากสมหน้ากากอนามัยแล้วเอาตังต้องสวมถุงมือเว้นระยะห่างทางสังคม มีการใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งชาวบ้านจุ๊งสุดเป็นใจมากขึ้น

3.3  ปัญหาหลังจากการดำเนินกิจกรรม มีชาวบ้านบางส่วนไม่เข้าใจในการทำผลิตภัณฑ์เท่าไหร่เราได้มีการอธิบายเพิ่มเติมให้กับชาวบ้านที่ไม่ค่อยเข้าใจและได้ให้ลงมือทำเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับชาวบ้าน

    4) ในการต่อยอดการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้นั้นเราได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้านที่ ทำผลิตตภัณฑ์ออกมาได้ดีและสามารถขายได้สามารถสร้างรายได้จริงๆและชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นทำให้ชาวบ้านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำผลิตภัณฑ์จนสามารถต่อยอดไปเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ยังต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและสังเกตแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในการทำผลิตภัณฑ์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองที่เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่จะสามารถสร้างรายได้ได้ และแนวทางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นในการต่อยอดผลิตภัณฑ์นั้นเราได้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในอนาคต เราอาจมีไอศครีมข้าวหมาก และไอศครีมข้าวแต๋นเพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตำบลและสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตำบลได้มากขึ้น

    5). นอกจากนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 เราได้ในการ ฝึกอบรมการทำเจลล้างมือเจลแอลกอฮอล์จากสมุนไพรที่หาง่ายในหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีภูมิตาลทานมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในช่วง โควิด-19 มากขึ้นเข้าใจสถานการณ์ โควิด-19 มากขึ้นชาวบ้านจะได้ มีการระมัดระวังตัวในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เราได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำเจแอลกอฮอล์และสเปย์ไล่ยุงให้กับชาวบ้านชาวบ้านให้ความสนใจและได้มีการฝึกทำเป็นอย่างดี ผลตอบรับจากชาวบ้านดีมากชาวบ้านชอบมาก พ่อการฝึกอบรมในครั้งนี้สามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมีประโยชน์กับชาวบ้านอย่างแท้จริง

 

อื่นๆ

เมนู