การปรับทัศนียภาพแหล่งเรียนรู้ วัด และแจกอุปกรณ์รณรงค์ป้องกันโควิด-19

ข้าพเจ้า นางสาวชไมพร  อยู่กลัด

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ทางทีมงาน U2T ตำบลบ้านกรวดได้ทำการซื้อไม้ดอกไม้ประดับต่างๆมากมายหลายชนิด ซึ่งได้แก่ ต้นดอกเข็ม ทองอุไร ต้นโกสน ต้นกวนอิม เป็นต้น เพื่อไปปรับทัศนียภาพศูนย์การเรียนรู้แหล่งเครื่องปั้นดินเผา และวัดป่าบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

ทางทีมงานชาว U2T ตำบลบ้านกรวดได้ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์ทำความสะอาด และอุปกรณ์การป้องกัเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้นำชุมชนตำบ้านกรวดทั้ง 16 หมู่บ้าน ซึ่งอุปกรณ์ที่นำมาแจกได้แก่

1.หน้ากากอนามัย

2.แอลกอฮอล์

3.ที่วัดอุณหภูมิ

4.ไม้กวาดดอกหญ้า,ไม้กวาดทางมะพร้าว

5.ไม้ถูพื้น

6.น้ำยาล้างห้องน้ำ,ถูพื้น

7.อุปกรณ์ทำความสะอาด

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู