ข้าพเจ้านางสาววีณา ศรีสวัสดิ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และในเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 9 หมู่บ้าน ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

โดยดิฉันและทางทีมงาน U2T ได้มีการจัดการประชุมผ่าน Application Line เพื่อทำการชี้แจงแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชนในตำบลหินลาด โดยให้ทางทีมงาน U2T สอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านว่า ในชุมชนของท่านยังขาดแคลนหรือต้องการวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชน รวมไปถึงอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)  ซึ่งส่วนใหญ่วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาชุมชน และอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ที่ทางชุมชนทั้ง 9 หมู่ ต้องการ คือ จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า กรรไกรตกแต่งกิ่งไม้ คราด หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนในช่วงเทศกาล วันสำคัญ เมื่อทำการสำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านเสร็จแล้ว ดิฉันและทางทีมงาน U2T ได้ทำการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำวัสดุอุปกรณ์มามอบให้กับทางผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่ พร้อมกับถ่ายภาพรวมขณะทำการมอบของไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการทำงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เป็นเหตุให้การทำงานในช่วงนี้ค่อนข้างจะยากลำบาก  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประชุมวางแผนในการลงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์และแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก กิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการสอบถามไปยังกลุ่มผู้นำชุมชน โดยผู้นำชุมชนทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู