ข้าพเจ้านางสาวกุลธิดา ศานติบูรณ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เป็นเหตุให้การทำงานในช่วงนี้ค่อนข้างจะยากลำบาก  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประชุมวางแผนในการลงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์และแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก กิจกรรมที่ผ่านมานี้คือกิจกรรมโครงการการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งจัดขึ้นที่ บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 – วันที่ 22 สิงหาคม 2564 กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสาธิตการชุบเคลือบ และการเผาเคลือบโดยใช้เตาที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการเผา  แต่กิจกรรมในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นตามมาตรการอ่างเคร่งคัด ซึ่งเราให้ชาวบ้านและประชาชนทยอยกันมาทีละคนสองคนเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง ทางทีมงานก็เช่นเดียวกัน ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการชุบเคลือบและขึ้นตอนการเผาเคลือบนั้นต้องเรียนรู้อุปกรณ์ในเตาเสียก่อน ซึ่งอุปกรณ์ในเตามีดังนี้

ตัวของเตาเผาซึ่งเป็นรูปแบบเคลื่อนย้ายได้

ด้านในจะบุด้วยเซรามิกส์ไฟเบอร์เปเปอร์

แผ่นรองชิ้นงาน

สีของเคลือบจะมี 3 สี โดยใช้ออกไซด์ให้สี มีดังนี้ เฟอร์ริกออกไซด์ ให้สีน้ำตาล  คอปเปอร์ออกไซด์ ให้สีเขียว โคบอลต์ออกไซด์ ให้สีน้ำเงิน เคลือบที่ใช้คือเคลือบใสและเคลือบทึบ ใช้อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส

ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู