ข้าพเจ้านาย ปรัชญา คุ้มกลาง  ประเภทนักศึกษา

ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและเป็นที่นิยมในหมู่คน

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid – 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้และบันทึกข้อมูลในพื้นที่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้

การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนจากดินบ้านกรวด เป็นวิธีการขึ้นรูปที่รวดเร็ว โดยใช้ดินบ้านกรวดในการขึ้นรูปทรง โดยการตั้งศูนย์ เจาะรูตรงกลาง แล้วขยายเพื่อเปิดปาก จึงจะดึงดินขึ้นทรงกระบอก แล้วจึงเปลี่ยนรูปทรง เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น แจกันช้าง กระปุกกระแป แก้ว ถ้วย จานต่างๆ และ ยังสามารถเพิ่มลวดลายแจกันบ้านกรวด ลายหวี เพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งดินบ้านกรวด ขึ้นรูปทรงต่างๆค่อยข้างดี ไม่ทรุดตัว ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็ก ดินบ้านกรวดเป็นดินที่มีลักษณะค่อนข้างหยาบ มีทรายปนเยอะ ทรงตัวจากการขึ้นรูปได้ดี เผาในอุณหภูมิสูงถึง 1200-1280 องศาเซลเซียส

การปั้นด้วยแป้นหมุน

 

จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวด เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดกลุ่มอาชีพจะได้ประโยชน์และสามารถสร้างรายได้เสริมต่อไปได้ในอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู