ข้าพเจ้า นายวรพงษ์ อ้วนเสมอ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เดือนกรกฎาคมนี้ สถานการณ์ โควิด -19 ในพื้นที่และในประเทศรุนแรงมากขึ้น
ทางรัฐบาลได้ประกาศ Lock Down ประเทศไทยอีกครั้ง
ผู้ติดเชื้อในประเทศทำสถิติสูงสุดเพิ่มขึ้นทุกวัน ผู้เสียชีวิตยอดเพิ่มขึ้นสะสมมากขึ้น
ด้วยการแพร่ระบาดรอบนี้การทำงานของเราชาว U2T เป็นไปด้วยความยากลำบาก
ประกอบกับมาตรการของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนแตกต่างกันไป
ประกาศของ สคบ. ทำให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปได้ยากมากขึ้น ทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมล่าช้า
แต่ทางทีมงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ กับสถานการณ์นี้ พวกเราชาว U2T ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนได้จัดหาอุปกรณ์ หน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงาน ชุมชน โรงพยาบาลสนาม
สถานที่กักตัว Local quarantine ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้รู้ว่ายังมีผู้คนที่ยังเป็นกำลังใจให้พวกเขาอยู่
สำหรับทีมงานของพวกเราก็ยังคงปฏิบัติงานในการหางาน สร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชน
เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว ในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดยังไม่สามารถควบคุมได้
และขอให้ทุกคนระวังการไปในสถานที่เสี่ยง เลี่ยงการพบปะผู้คน เว้นระยะห่างทางสังคม
แล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่ในเดือนถัดไปครับ สวัสดีครับ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู