พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวดร่วมสมัย

                สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด2019 ในปัจจุบันก็ยังคงกระจายไปทั่วโลก บางประเทศที่มีความพร้อมในหลายๆด้าน สามารถฉีดวัคซีนกระจายได้อย่างรวดเร็วพร้อมๆกับการเปิดเสรีทางการค้าภายในหรือภายนอก เปิดให้ประชาชนจัดกิจกรรมต่างๆได้ แต่ยังคงมาตรการความควบคุมเข้มงวดในด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 2019 ในประเทศไทยก็เช่นกัน ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันตอบรับนโยบายของรัฐเพื่อให้ผู้คนในประเทศได้อยู่ร่วมกับโรคที่เราเผชิญอยู่

                 ถึงแม้เชื้อโรคจะไม่มีวันหายไปจากชีวิตประจำวันของเรา แต่เราก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของเราให้เป็นปกติ หนึ่งในหน้าที่ปฏิบัติคือ การลงพื้นที่เพื่อเก็บฐานข้อมูลของคนในชุมชนที่รับผิดชอบ พร้อมๆกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างงานสร้างอาชีพ มาถึงตอนนี้ก็ดำเนินงานผ่านช่วงที่ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ก็คือเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด หรือเครื่องถ้วยเขมร ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ลวดลายที่เป็นเส้นโค้งระย้า หรือลายหวี มีรูปแบบรูปทรง เป็นลักษณะคล้ายเท้าช้าง จึงใช้เรียกไหนี้ว่าไหเท้าช้าง หรือถ้วย ชาม กระปุกกระแป้ ซึ่งรูปแบบเดิมมีความหลากหลาย ตามลักษณ์การใช้งานของแต่ละประเภท และเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด มีการเคลือบผิวบนผลิตภัณฑ์ เคลือบจะมีลักษณ์ผิวมันมีการไหลตัวเล็กน้อย มีสีน้ำตาล ไปจนถึงน้ำตาลเข้ม สีเขียวน้ำแตงกวา บางชิ้นงานมีเคลือบทั้ง 2 สี ดังในภาพต่อไปนี้

เครื่องเคลือบดินเผาโบราณบ้านกรวด

                  เครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านกรวด  ซึ่งลักษณะเฉพาะในส่วนนี้ ข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของช่างสมัยโบราณ มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาที่มีความร่วมสมัยมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน

 – ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวดที่พัฒนาจากรูปแบบเดิม ที่มีลักษณะของลวดลายและสีเคลือบให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู