เครื่องปั้นดินเผาสร้างรายได้ให้ชุมชน

ข้าพเจ้า นางสาวชไมพร  อยู่กลัด ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เนื่องจากทางมหาลัยราชภัฎได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา จึงทำให้ทางชุมชนได้รวมกลุ่มช่วยกันทำเครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆมากมายหลายแบบ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายและตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยมีจ้างงานให้ความช่วยเหลือ และให้ความรู้แกชาวบ้านเพิ่มเติม และยังหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับทางชาวบ้านเพื่อเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อให้หลากหลายยิ่งขึ้น

       

โดยเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านได้ทำในรูปแบบต่างๆมีดังนี้ ถ้วย แก้วกาแฟ จานรอง แจกัน กระถางต้นไม้ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกเครื่องปั้นดินเผาได้ตามใจเลยว่าต้องการเครื่องปั้นดินเผาแบบไหน หรือสามารถสอบถามได้ทางเพจ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลบ้านกรวด โดยทางเพจจะมีแอดมินสำหรับตอบแชทและให้ข้อมูลลูกค้าตลอดค่ะ

       

                     

       

วิดีโอประจำเดือนตุลาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู