เรื่อง รณรงค์ติดป้ายต้านภัยไวรัส Covid 19 ตัวร้าย

ข้าพเจ้า นางสาวชไมพร  อยู่กลัด ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เนื่องจากทางทีมงานได้ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์ป้องกันไวรัส Covid 19 และอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้ง 16 หมู่บ้านแล้ว ทางทีมงานตำบลบ้านกรวดยังได้ลงพื้นที่เดินรณรงค์ ติดป้าย และแจกใบปลิวให้กับชาวบ้าน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ช่วยกันป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ไม่ให้แพร่ระบาดไปมากกว่านี้

       

       

       

       

               

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม

 

อื่นๆ

เมนู