ข้าพเจ้านางเพลินพิศม เทินสระเกษ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

แก้วมังกรเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เพียงใบเดียว เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นข้อและปล้องในส่วนของลำต้นชัดเจน ใบมักมีลักษณะแคบเรียว เส้นใบเรียงตัวในแนวขนาน กลีบดอกมีสามกลีบ

แก้วมังกรบ้านสายโท 6 นิยมปลูกไว้รับประทาน ปลูกตามรั้วบ้าน ปลูกไว้เป็นไม้ประดับไว้หน้าบ้าน ผลของแก้วมังกรในส่วนมากถือเป็นผลไม้มงคลตามชื่อ แก้วมังกร ไว้สำหรับเป็นของบูชาเส้นไหว้ เพื่อเป็นมงคลด้วย

การปลูก จะปลูกในดินหรือในกระถางก็ได้ตัดยอดหรือกิ่งต้นแก้วมังกรมาปลูกลงดินเลยหรือจะตัดชำก่อนปลูกก็ได้แก้วมังกรเป็นพืชที่ปลูกง่ายปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย

ประโยชน์ของแก้วมังกร ช่วยลดน้ำหนักได้ ป้องกันมะเร็ง แก้ท้องผูก รักษาโรคเบาหวาน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระตุ้นน้ำนม ป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ช่วยดับร้อนดับกระหาย

อื่นๆ

เมนู