ข้าพเจ้านายรุจน์ บุญสำเร็จ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

…วิถีชาวชนบทในช่วงฤดูน้ำหลาก  ชาวจันทบเพชรกับอาชีพทำนาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวแม้นว่าบางช่วงจะแห้งแล้งแต่หัวใจหลักน้ำก็คือสิ่งสำคัญสุดในวิถีของชาวนาชนบทต้องอาศัยดินฟ้าอากาศที่เป็นไปตามสภาพในแต่ละปีและผลตอบแทนที่ได้รับแตกต่างกันไป

เมื่อฤดูน้ำหลากได้มาเยือนในแต่ละครั้งของฤดูสิ่งแวดล้อมร่ายล้อมไปด้วยความสดชื่นพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยน้ำรวมทั้งท้องนาซึ่งข้าวกำลังจะออกรวง เมื่อน้ำหลากฝนตกชุกสิ่งที่มีผลพลอยได้ของชาวชนบทคือการ ดักปลา ดักไซ ใส่มอง ตาข่ายดักปลา ใส่ต่ง ใส่เบ็ด และอีกหลากหลายวิธี ปลาก็จะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ เมื่อได้มาก็นำมาทำกับข้าว เหลือก็เก็บไว้แบบถนอมอาหาร เช่น ทำปลาร้า ปลาจ่อม เพื่อเก็บไว้กินในปีถัดไป ถ้าได้เยอะก็นำไปขายให้กับเพื่อนบ้าน จะเห็นได้ว่าชาวชนบทต้องอาศัยตามท้องทุ่งนาเป็นเส้นเลือดใหญ่สำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตตลอดมาเป็นขุมทรัพย์กองใหญ่ไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตาม ชีวิตที่เรียบง่ายของชาวชนบทจึงเห็นได้กับคำกล่าวที่ว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าว จึงเป็นเช่นนั้นจริงๆ ถึงแม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่สิ่งที่ไม่เคยจืดจางไปเลยนั่นก็คือ การอาศัยน้ำกับวิถีการหาปลาในฤดูน้ำหลาก ซึ่งเป็นภาพสวยงามและบ่งบอกวิถีของชาวนาในรอบแต่ละปี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู