ข้าพเจ้านางลำไย นุชเวช ประเภทประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ ทอผ้าไหมลายสายตะกูสีธรรมชาติ ข้าพเจ้าจึงคิดว่า เรื่องนี้น่าจะสามารถเผยแพร่ให้ผู้คนรับรู้ได้ การทอผ้าไหมลายสายตะกูสีธรรมชาติ

การทำเส้นยืน

  1. เริ่มจากการนำเปลือกของต้นตะกูมาต้มในน้ำ เปลือกตะกูจะให้สีน้ำตาลอมทอง
  2. แล้วนำเส้นไหมลงต้ม โดยใช้ใบยูคาลิปตัสในการดูดสีของเส้นไหมให้เส้นไหมติดสีมากขึ้น จากนั้นนำเส้นไหมขึ้นตากให้แห้ง
  3. นำเส้นไหมที่แห้งแล้ว นำมากวักใส่อัก
  4. จากนั้นนำเส้นไหมที่ได้มาขึ้นเส้นยืน แล้วร้อยฟันหวี พร้อมทอ

การทำเส้นพุ่ง

  1. นำเส้นไหมมาโยกเป็นลำหมี่ จำนวน 49 ลำ 22 ขีน
  2. นำเส้นไหมใส่โฮงมัดหมี่ จากนั้นเริ่มทำการมัดหมี่โดยออกแบบเป็น “ลายสายตะกู”
  3. จากนั้นนำเส้นไหมที่มัดเสร็จแล้วไปย้อมสีเปลือกตะกู แล้วตากให้แห้ง
  4. นำเส้นไหมที่แห้งแล้วใส่โฮงมัดหมี่ แล้วแกะเชือกที่มัดออก
  5. นำเส้นไหมที่ได้มาปั่นใส่หลอด พร้อมทอ

 

 

 

 

 

ผ้าไหมลายสายตะกูเป็นผ้าไหมประยุกต์ลายประจำตำบลที่กลุ่มทอผ้าไหมในตำบลสายตะกู ได้ระดมความคิดร่วมกันในการออกแบบลายผ้าไหมประจำตำบล สนใจติดต่อ 061 109 0926

อื่นๆ

เมนู