ข้าพเจ้านางพนมวัน เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

U2Tสู้ภัยโควิด(U2T COVID – 19 week)มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่พร้อมคณะเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหมอบป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์ฉีดวัคซีนและหมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับคนในชุมชนตำบลโนนเจริญ

มีการลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนเพื่อสัมภาษคนในชุมชนที่ได้รับวัคซีนด้วย

 

อื่นๆ

เมนู