ข้าพเจ้านายนันทศักดิ์ บุตรดีวงค์ กลุ่ม ประชาชน หลักสูตร ID08 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ที่บ้านโคกใหญ่ มีประชาชนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก กิจกรรมวันนี้คือการการแปรรูปผลิตภัณจากกล้วยและการเผาถ่านชีวมวณ และยังมีวิทยากรณ์มาให้ความรู้เรื่องกล้วยกับชาวบ้านว่ากล้ายมีประโยชน์อย่างไร

กิจกรรมการแปรรูปกล้วย

กิจกรรมการเผาถ่านชีวมวล

สรุป U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโนนเจริญ ครั้งนี้เป็นการยกระดับเศรษกิจของตำบลให้ดีขึ้นเพื่อส่งเสริมรายได้และอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนให้ยังยืนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู