ข้าพเจ้านางพนมวัน เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำหนดการวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมณ์การแปรรูปกล้วยและการเผาถ่านชีวมวล โดยมีชาวบ้านในตำบลโนนเจริญทุกหมู่บ้านได้เข้าร่วมอบรมณ์ครั้งนี้ โดยมีการสาธิตการทำกล้วยฉาบ ฉาบอย่างไรไม่ให้อมน้ำมันและการเผาถ่านจากเตาชีวมวลวัสดุที่ใช้เผามีไม้ไผ่ มันสัมปะหลังเป็นต้น ถ่านที่เผาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นดับกลิ่นในตุ้เสื้อผ้า หรือในรถได้

รูปภาพกิจกรรม

สรุปจากการอบรมครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านได้มีความรู้ สามารถนำไปต่อยอดให้มีรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนของตนเองต่อไป

อื่นๆ

เมนู