นาย วชิรศักดิ์ หอยสังข์  ประเภท   บัณฑิตจบใหม่   ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตำบลปราสาท อำเภออ้านกรวด วิสาหกิจชุมชนบ้านสายโท 2ใต้ ออกแบบเองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความแปลกแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มอาชีพฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับความสนใจและตลาดมีความต้องการมากขึ้นตลอดเวลา และยังเป็นการ สร้างฐานที่มั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนด้วย ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ความรู้ในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ โดยผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่พัฒนามีดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์ กล้วยทอด

ส่วนประกอบ : กล้วยหักมุก,แป้งทอด

ใช้กล้วยในชุมชนได้แก่ :  กล้วยหักมุก  กล้วยตานี

สถานที่ขาย : ขายที่ตลาดสดบ้านกรวด

ราคาขาย : 7 ชิ้น 20 บาท

2.ผลิตภัณฑ์ แป้งสำเร็จรูป

ส่วนผสมที่ใช้ทำแป้งสำเร็จรูป : แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า แป้งมัน แป้งกรอบ ฝงฟู

ระยะเวลาการเก็บรักษา : แป้งสำเร็จรูปเก็บได้นาน 3 -5 เดือน  (รับทำตามออเดอร์)

ราคาขาย : 1 ปอนด์ ราคา 150 บาท, 3 ปอนด์ ราคา 300 บาท

3.ผลิตภัณฑ์ กล้วยหักมุก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กล้วยหักมุก ได้แก่ : ข้าวต้มมัด กล้วยทรงเครื่อง กล้วยฉาบ

ราคาขายหวีละ :  20  ,30, 40 บาท ตามไซต์

คลิปวิดีโอกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู