การดำเนินงานในเดือนตุลาคม ครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการสำรวจ ข้อมูลแบบสอบถาม SROI โดยมีความต้องการ กรอบเครื่องมือการพิจารณาคัดเลือก บริหารจัดการ ติดตามผลและพัฒนาคุณค่าสังคม ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งกิจกรรมหลัก ได้แก่ การสำรวจสำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอิน เพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี

ในส่วนที่ได้รับผิดชอบได้แก่การรวบรมเอกสารแบบสำรวจทั้งหมด 11 แหล่งข้อมูลที่ได้เก็บ และนำข้อมูลไปกรอกลงในระบบของ SROI

กิจกรรมต่อมามีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสำรวจสำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอิน เพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี และได้จัดทำรูปแบบแผนที่ทางวัฒนธรรมออกมา

และได้รวบรวมภาพและวิดีโอจากสมาชิกมาจัดทำการนำเสนอในรูปแบบวิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู