การรณรงค์โควิดในตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวปวีณา กวดขนทด  เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์  ประเภทประชาชนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID11 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลดงอีจาน ได้สำรวจเกี่ยวกับการป้องกัน COVID 19  ในพื้นที่ชุมชน

สถานการณ์โควิดในตอนนี้กำลังระบาดหนักในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อทั่วทุกภาคเกือบทุกจังหวัด เป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อได้เร็วมากและติดได้ง่าย โดยที่เราไม่สามารถรู้ตัวได้ ปกติดี ทางตำบลดงอีจานมีมาตรการป้องกันโควิดหลักๆมี 3 อย่าง

1.การรณรงค์เดินเชิญชวนประชาชนในตำบลดงอีจานไปฉีดวัคซีน

2.ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน

3.การกักตัวคนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง

และทีมอสม.ของตำบลดงอีจานได้ลงไปเชิญชวนให้ชาวบ้านบ้านม่วงงามฉีดวัคซีนกันเยอะๆ

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมและให้ความรู้เรื่อง     โควิด19. การสอนทำเฟสชิว ที่โรงเรียนบ้านม่วงงามตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์      และทำความสะอาด ห้องน้ำและโรงอาหาร

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู