U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

          การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นายปฏิพัทธ์ ยิ้มพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทนักศึกษา ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคมนั้น การดำเนินงานในส่วนนักศึกษาคือทำการบรรจุเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมกับติดสติกเกอร์ จำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้แก่ประชาชน น้อง ๆ นักเรียนในตำบลทุ่งจังหัน โดยจัดเป็น 3 ชุด ได้แก่

– ชุดที่ 1 มอบให้กับ ประชาชนและ อสม. บ้านซับสมบูรณ์

– ชุดที่ 2 มอบให้กับ ประชาชนและ อสม. บ้านทุ่งจังหัน

– ชุดที่ 3 มอบให้กับ คณะคุณครูและน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนทุ่งจังหัน

 

 

อื่นๆ

เมนู