ปัจจุบันในสังคมไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องเชื้อโรคได้เลย  เรายังต้องออกไปสัมผัสมลภาวะเชื้อแบคทีเรีย  ทำให้ติดเชื้อโรคและมีโอกาสที่จะล้มป่วยได้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น  เพราะในชีวิตประจำวันของเราส่วนมากจะใช้มือในการดำรงชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่ เช่น  รับประทานอาหาร,สัมผัสกับผู้อื่น ฯลฯ และโรคที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

วันที่ 27 มิถุนายน 2564  ดิฉันและทางทีม U2T ตำบลทุ่งจังหัน ได้จัดกิจกรรมอบรมสอนทำเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลว U2T ภายใต้โครงการ ก้าวต่อไป สู้ภัยCOVID (U2T – COVID WEEK) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ หมู่ 7 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลทุ่งจังหัน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลและสบู่เหลว ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้ในครั้งนี้ไปต่อยอดและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

ทั้งนี้ประชาชนในชุมคนให้ความสนใจและรวบมือเป็นอย่างดีและทางเรายังให้เจลและสบู่ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำให้กลับบ้าน และยังมอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ หมู่บ้านซับสมบูรณ์และหมู่บ้านอื่นในตำบลทุ่งจังหัน

อื่นๆ

เมนู