สวัสดีค่ะ มาถึงเดือนสุดท้ายก่อนจะจบโครงการ ดิฉันอยากจะเล่าถึงประสบการณ์การทำงานและสิ่งที่ดิฉันได้รับจากการทำงานในโครงการนี้

       

             ในช่วง 3 เดือนแรกในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันได้เห็นถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันของผู้คนในชุมชน ยามตกทุกข์ได้ยาก ได้เห็นความน่ารักของผู้นำชุมชนและพี่ๆอสม.ไม่ว่าจะขอความร่วมมือกี่ครั้งก็ยังมาช่วยเหลือ มาร่วมกิจกรรมจนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

            ในส่วนของการลงพื้นที่ทำกิจกรรมแบ่งทีมกันทำกิจกรรม โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้อยู่ทีมโอท็อป ต้องลงพื้นที่แปรรูปเห็ด ทำน้ำพริกต่างๆ ส่วนตัวดิฉันได้รับความรู้ใหม่ๆ เทคนิคการทำอาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร เพื่อให้เก็บรักษาไว้ให้ได้นาน เป็นประโยชน์ต่อดิฉันเป็นอย่างมากค่ะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับการอบรมทักษะด้านต่างๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆในการประกอบอาชีพ

  

         สุดท้ายนี้อยากขอบคุณทางโครงการ อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล รวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน ผู้นำชุมชนและพี่ๆอสม.ทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำให้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้สำเร็จมาได้ด้วยดี ขอบคุณค่ะ🙏🏻🥰

อื่นๆ

เมนู