ไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่าที่กำลังระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก ปัจจุบันนี้ ทำให้พบว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ หากสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ไม่ว่าจะไอ จาม น้ำมูก หรือแม้แต่อุจจาระ ดังนั้น ทุกคนต้องดูแลตัวเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุนะคะ และยังทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ด้วยยังไม่มีวัคซีนหรือยาปฏิชีวนะชนิดใดที่สามารถควบคุมและรักษาให้หายได้ก็ตาม แต่พวกเราไม่ต้องตระหนกตกใจเกินไปนะคะ เพราะเราทุกคนสามารถช่วยกันป้องกันให้ห่างไกลจาก COVID-19 ได้ มาร่วมด้วยช่วยกันรับมือ มี 5วิธีการป้องจาก เชื้อ COVID 19 ดังนี้

1.ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยอาการไข้หวัด ไอ และมีน้ำมูก และผู้ที่ไม่ป่วยให้สวมหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ผ่านทางลมหายใจ

2.ล้างมือด้วยการฟอกสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที เพื่อขจัดเหงื่อ ไขมันที่ออกมาตามธรรมชาติ และสิ่งสกปรกต่างๆ  หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

     

3.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด กิจกรรมที่มีคนเยอะ และใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

4.ยืนเว้นรักษาระยะห่าง 1-2เมตร จากบุคคลอื่นในสถานที่ที่มีคนแออัด เช่น ร้านค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ร้านอาหารกลางแจ้ง  เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

5.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตา แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อม เป็นต้น ควรแยกไว้เป็นของส่วนบุคคล โดยเฉพาะการดื่มหรือดูดน้ำจากภาชนะเดียวกัน  เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ทำตาม 5วิธีนี้เราสามารถป้องกันตัวเองจาก เชื้อ COVID 19 ได้นะคะ อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ >.< *.* 

    

อื่นๆ

เมนู