สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัทธ์ธีรา แรงประโคน ดิฉันเป็นผู้จ้างงาน นักศึกษาของ ชุมชน เขตตำบลประโคนชัย ดิฉันได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้นำเทรน ครั้งนี้ในการลงพื้นที่เพื่อไปฝึกซ้อมให้กับคนในชุมชนว่าควรทำอะไรบ้างในการดูแลสุขภาพในครั้งนี้ และนี่ก็เป็น 1 ในโครงการของการจ้างงานในครั้งนี้  ดิฉันได้ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมระยะเวลา 1 เดือนเต็ม เพื่อจะลงไปฝึกให้ชาวบ้านต่อ

ชนิดกีฬา ที่นำไปฝึกชาวบ้าน

1. แอโรบิคแดนช์

2. โยคะ

3. GYM BALL

ในการฝึกครั้งนี้ ดิฉัรได้ทำเพื่อคนในชุมชนให้มีร่างกายแข็งแรง

แอโรบิค ใช้เวลา 30 นาที ในการจัดกิจกรรม

โยคะ ให้เวลา 40 นาที ในการจัดกิจกรรม

GYM BALL ใช้เวลา 40 นาทีในการจัดกิจกรรม

อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ

แอโรบิค ลำโพงและไมค์คาดหัว

โยคะใช้แผ่นโยคะ

GYM BALL ใช้ GYM BALL

ภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู