ต้นโพธิ์

โพธิ์ หมายถึง ต้นไม้แห่งการตรัสรู้

 โพธิ์ เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งของไทรหรือมะเดื่อ เป็นพืชพื้นเมืองของอินเดีย เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน ใบมีรูปหัวใจปลายยาว ผลมีขนาดเล็ก สีเขียวเมื่อสุกมีสีม่วง

ต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับและตรัสรู้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ด้วยสาเหตุนี้ต้นโพธิ์จึงเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลดังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบันจึงเชื่อกันว่าโพเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข ความสำเร็จ อายุยืน และความโชคดี

ในทางพุทธศาสนา คำว่า ต้นโพธิ์ไม้ได้หมายถึงชื่อพันธุ์ไม้ทั่วไป แต่เป็นชื่อเรียกเฉพาะต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ร่มเงาขณะตรัสรู้ คำว่า โพธิ์ หมายถึงการตรัสรู้   ทั้งนี้ความเชื่อเรื่องการบูชาต้นโพธิ์ในประเทศไทย น่าจะเข้ามาพร้อมกับการนับถือพระพุทธศาสนา และเคารพบูชาต้นโพธิ์ด้วยเช่นกัน  ต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่เหมาะสมจะปลูกบริเวณที่พักอาศัยเพราะหากเจ้าของดูแลไม่ได้ดีก็อาจทำให้เกิดเหตุไม่ดีตามมา

จากเรื่องราวและหลักฐานต่างๆ จะได้เห็นว่าต้นโพธิ์ในไทยเป็นพันธุ์ที่มาจากศรีลังกาในอินเดีย โดยได้หน่อ กิ่ง หรือเมล็ดมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์อีกที ด้วยเหตุนี้ต้นโพธิ์ในเมืองไทยที่เรียกกันว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์จึงเป็นเรื่องจริงไม่ใช่อุปโลกน์และมีหลักฐานให้เห็นอยู่มากมายจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะในศาสนสถาน เช่น วัดวาอารามส่วนใหญ่จะมีต้นโพธิ์อยู่ในบริเวณวัด ดังเช่นวัดแจ้ง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ก็มีต้นโพธิ์ที่เป็นจุดสำคัญที่มีเรื่องราวอันน่าสนใจ คือ เคยเป็นที่ประทับในคราออกศึกปราบกบฏของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมหาราช ในรัชกาลที่ 1 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระยานางรองคบคิดเป็น กบฏร่วมกับเจ้าโอ เจ้าอิน และอุปฮาดเมืองจำปาศักดิ์ จึงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อยังดำรงตำแหน่ง เจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพไปปราบจับตัวพระยานางรองประหารชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของประโคนชัย

 

อื่นๆ

เมนู