ข้าพเจ้า นางสาว กัญญา  สรรเพชุดา ประเภท บัณฑิตจบใหม่

พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่ของเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางกลุ่ม MS05  ชองเราได้มีกิจกรรมดังนี้

-กิจกรรมการแจกไข่ให้ชาวบ้านครัวเรือนล่ะ 1 แผง

-กิจกรรมส่งเสริมให้ชาวบ้านออกกำลังกายให้ถูกวิธีตามนโยบาย 6 อ.

-สาธิตการทำแยมจากมัลเบอรี่ และนำมอบให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมและผู้ที่คอยดูแลและช่วยเหลือชาวบ้าน

ก่อนจะเข้าร่วมกิจกรรม ชาวบ้านทุกคนจะต้องมาที่จุดลงทะเบียน เพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอลที่่ทางกลุ่มเราได้จัดเตรียมไว้ให้และลงทะเบียน ลงชื่อก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

ในกิจกรรมแรก จะเป็นกิจกรรมการแจกไข่ช่วยเหลือชาวบ้าน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการบริโภคได้ไม่มากก็น้อย

ในกิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมที่ให้ชาวบ้านได้ออกกำลังกายให้ถูกวิธีตามหลักนโยบาย 6 อ.

และในส่วนของกิจกรรมสุดท้ายนี้ เป็นการสาธิตการทำแยมจากผลมัลเบอรี่ และได้นำไปมอบให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ที่คอยดูแล ช่วยเหลือชาวบ้าน

และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป้นอย่างดี ทางกลุ่ม MS05 หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ชาวบ้านได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน และนำไปสร้างรายได้กับชุมชนได้

 

อื่นๆ

เมนู