กระผม นายโกวิท จะรอนรัมย์ ได้มีส่วนร่วมในการอบรมกับชาวบ้านตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมมย์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมในรูปแบบของการตัดเย็บเป็นแบบเสื้อผ้าที่ใช้ส่วมใส่ได้ในทุกโอกาสเป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู