1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนเมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโคกเมฆ บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

บทความประจำเดือนเมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโคกเมฆ บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

บทความประจำเดือน เมษายน 2564

กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโคกเมฆ บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด

ดิฉัน นางสาวกุลธิดา ลาขุมเหล็ก ในนามนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างเดือนเมษายนได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน(01),แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19(02)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ  AG01 

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 อาจารย์ได้นัดประชุมและลงพื้นที่กับทีมงานที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสะอาด

วันที่ 18 เมษายน อาจารย์นัดส่งงานที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่

บ้านโนนสะอาด ปลูกผักปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมี  เเปลงผักมี 13 ไร่ ความกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เก็บเมล็ดพันธ์ุเองและซื้อจากตลาด ผักที่ปลูกหลักๆก็จะมี คะน้า บล็อกโคลี่ สลัด กระเทียม ผักบุ้ง เห็ดหอม แมงลัก  -ผักที่ใช้เวลาปลูก 2 เดือน ได้แก่ กะหล่ำปลี บล็อกโคลี่ ผักกาดขาว กะหล่ำดอก มะเขือพวง มะเขือเทศ มะละกอ พริก ถั่วฝักยาว -ผักที่ใช้เวลาปลูก 45 วัน ได้แก่ ผักชีลาว สลัด แมงลัก หัวไชเท้า กวางตุ้ง  แตงกวา คะน้า ขี้นฉ่าย ไม่มีแหล่งส่งเพราะพื้นที่ปลูกไม่เยอะ ปลูกแค่พอกินและขาย จดทะเบียนไม่ต่อเนื่อง  เป็นกลุ่มแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนวิสาหกิจ

บ้านโนนตะคร้อ ชุมชนผ้าไหม ทอผ้าไหมมา 20ปี เคยมีหน่วยงานมาออกแบบลวดลายให้ ระยะเวลาในการทำ 1 ผืน ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน  ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ราคาอยู่ที่ผืนละ1800 -2500 บาท ส่วนลายที่นิยม ได้แก่ ลายนกยูงและตีนแดง ทำส่งร้านภูฟ้า 4 เดือน/70,000 บาท ยังไม่ได้เป็นวิสาหกิจและเลี้ยงหม่อนไหมเอง

บ้านโคกเมฆ ชุมชนผ้าไหม เป็นกลุ่มแต่ทำใครทำมัน ขายกันเอง สมาชิกประมาณ 20 คน จดเป็นวิสาหกิจ แต่จดไม่ต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันจดต่อแล้ว ผลิตได้ 30 ผืน/ ปี/ คน ส่งเข้าสวนจิตรลดา รับไม่จำกัด

อื่นๆ

เมนู