ข้าพเจ้า มาริสา นาคหาญ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ได้จัดโครงการเปิดตลาดออนไลน์ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้กับคนในชุมชนตำบลวังเหนือ ได้มีวิธีการสอนและแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำให้เกิดรายได้เลี้ยงครอบครัวและแนะนำวิธีการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพเป็นที่ผู้คนรู้จักและการทำตลาดออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้สินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน เป็นที่รู้จักและยังช่วยยกระดับสินค้าให้ผู้คนนอกพื้นที่รู้จักสินค้าของชุมชนมากยิ่งขึ้นและทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์เป็นที่นิยมในยุคสมัยนี้เพราะว่าเป็นการช่วยเปิดตลาดและยกระดับสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและยังช่วยให้คนในชุมชนได้กระจายสินค้า ทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และมีกลยุทธ์มากมาย คนในชุมชนได้เรียนรู้วิธีการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์สามารถขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน รู้จักทักษะการพูด ทักษะการแนะนำสินค้าของชุมชนมีการพูดที่เข้าใจง่าย น่าฟัง หรือมีมุขตลกขบขันเข้าถึงคนได้ง่ายที่สำคัญต้องหมั่นฝึกซ้อมบ่อยๆ เพื่อจะทำให้เราคุ้นเคยมากขึ้น การนำเสนอสินค้าควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายเพื่อดึงดูดลูกค้าในการซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์

 

อื่นๆ

เมนู