ข้าพเจ้านางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานในภาคประชาชน ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคมเป็นการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีการแบ่งกลุ่มไปทำธนาคารน้ำใต้ดินตามครัวเรือนที่ได้คัดเลือกไว้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปทำธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านของนายถนอม มาลัยทอง บ้านเลขที่ 224 ม.3 บ้านสวนใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งบ้านของนายถนอมที่ได้รับคัดเลือกเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน เนื่องจากบ้านของนายถนอมมีปัญหาน้ำขัง และส่งกลิ่นเหม็น เจ้าของบ้านจึงมีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ในการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด ข้าพเจ้าจึงได้ติดต่อประสานงานไปยังเจ้าของบ้านก่อนลงพื้นที่จริง เพื่อวางแผนการเดินทางและการเตรียมอุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และทำให้การลงพื้นที่ครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมาย

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู