ข้าพเจ้า นายชัจประกรณ์  พงศ์ศิลาชัย ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการแบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่ขุดธนาคารน้ำใต้ดิน โดยผู้ดำเนินงานได้ประชุมวางแผนและทำการคัดเลือกครัวเรือนที่มีความประสงค์ทำธนาคารน้ำใต้ดิน  ซึ่งกลุ่มข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการขุดหลุมที่ 6 ณ บ้านคุณจิราพรรณ สุดางาม บ้านเลขที่ 93 หมู่ 3 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

จากที่ได้ลงพื้นที่ขุดธนาคารน้ำใต้ดินบ้านหลังดังกล่าว ข้าพเห็นถึงปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย และเริ่มส่งกลิ่นเหม็น เนื่องจากบ้าน ไม่มีท่อระบายน้ำทิ้ง

ซึ่งประโยชน์จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินได้แก่

  • ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะทำให้ดินบริเวณที่ทำและใกล้เคียงมีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี
  • ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม เพราะช่วยทำให้น้ำซึมลงใต้ดินได้รวดเร็วและดีขึ้น
  • ช่วยแก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู