ข้าพเจ้านางพิกา พัชนี ผู้ปฏิบัติงานของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคมเป็นการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีการแบ่งกลุ่มลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 หลุม ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ไปทำที่บ้านของนายถนอม มาลัยทอง บ้านเลขที่224 ม.3 บ้านสวนใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านของนายถนอมได้รับเลือกทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพราะว่าพบปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้น้ำเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น และน้ำเน่าเสียนี้ยังไหลไปในบริเวณบ้านของผู้อื่น และเจ้าของบ้านมีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทางผู้ปฏิบัติงานจึงเลือกบ้านของนายถนอมเพื่อลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดินในเดือนกรกฎาคม

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู