ดิฉัน นางสาวณิชาภัทร ก้อนเพชร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

               การปฏิบัติงานได้ทำการสำรวจข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่น CBD กลุ่มดิฉันได้รับมอบหมาย ร้านอาหารในท้องถิ่น และอาหารที่น่าสนใจ 

               ลงพื้นที่หมู่ 10 บ้านหนองม่วง และหมู่ 15 บ้านโชค เพื่อดำเนินงานเก็บข้อมูลผู้ที่มีความประสงค์ในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือน และได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เนื่องจากเกิดผลกระทบโรคระบาด Covid-19 อาจทําให้การดําเนินงานติดขัดไปบ้าง ทางผู้ปฏิบัติงานได้มาตรการป้องกันโดย ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ผู้ปฏิบัติงานจะทําการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วม และมีเจลแอลกอฮอล์สําหรับทําความสะอาด และรักษาระยะห่าง ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 

อื่นๆ

เมนู