ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ จันตรง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฎิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมทางทีมงานได้มีการนัดประชุมเพื่อคุยรายละเอียดในการปฎิบัติงานและอธิบายเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่น CBD ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว,  ที่พักโรงเเรม , ร้านอาหารในท้องถิ่น, อาหารที่น่าสนใจ , เกษตรกรในท้องถิ่น , สัตว์ในท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่น,แหล่งน้ำในท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเเละรายละเอียดต่างๆที่จะต้องใช้เป็นข้อมูลลงในแอพพิเคชั่น  ทั้งนี้ก็ได้เเบ่งข้อมูลดังกล่าวให้กับทางทีมงานได้รับผิดชอบเพื่อความรวดเร็วในการปฎิบัติงาน

 

วันที่ 03/05/2564 ได้มีการนัดประชุมกับทางทีมงานอีกครั้ง เพื่อที่จะคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในตำบลสูงเนิน เเละสำรวจความประสงค์ของครัวเรือนที่สนใจเกี่ยวกับการทำโครงการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรครัวเรือนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทางทีมงานของเราได้เลือกลงสำรวจ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 และบ้านโชค หมู่ 15 เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์โครงการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินอย่างยั่งยืนและสอบถามความประสงค์กับครัวเรือนที่สนใจที่จะทำโครงการร่วมกับทางทีมงาน

ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการทำโครงการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชาวบ้านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบถึงประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน การสำรวจครั้งนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งทางทีมงานของเราต้องมีการคัดเลือกเเละลงสำรวจดูพื้นที่อีกครั้งว่าพื้นที่ของเเต่ละครัวเรือนมีความเหมาะสมและมีความเอื้ออำนวยที่จะทำโครงการกับเราไหม

เมื่ออธิบายข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วทางทีมงานของเราได้มีของแจกเล็กๆน้อยๆ ไว้อุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงโควิคที่กำลังระบาดกันทั่วประเทศในตอนนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคนในชุมชนด้วย

อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู