กระผมและทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินได้ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านสวนใหม่ตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อจะสำรวจความต้องการชาวบ้านที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินและก่อนที่จะทำการสำรวจนั้นทางอาจารย์และคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน covid-19 และรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรค covid-19 กิจกรรมเชิงรุกสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนให้กับชาวบ้านบ้านสวนใหม่และได้สัมภาษณ์ชาวบ้านที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ววัคซีนเข็มแรกแล้วว่ามีผลข้างเคียงไหมและต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนที่จะรับวัคซีน covid 19 การฉีดวัคซีน covid-19 เป็นเกราะป้องกันการติดเชื้อไม่รุนแรงและจะไม่ทำให้เชื้อเข้าสู่ปอดได้สร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านในการลงทะเบียนรับวัคซีน covid-19 ด้วยครับ
และในการสำรวจการจะทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้ชาวบ้านที่ต้องการจะทำธนาคารน้ำใต้ดินมีจำนวนเยอะมากแต่ทางทีมงานก็จะมาทำการคัดเลือกอีกทีครับ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 25564อาจารย์ได้ประชุมประจำเดือนเพื่อทำการคัดเลือกครัวเรือนที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 ครัวเรือนที่บ้านสวนใหม่หมู่ 3 โดยแบ่งกันรับผิดชอบเป็นหลุมละ 2 คนซึ่งกระผมได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินที่ได้รับมอบหมายแล้วซึ่งปรากฏว่าสถานที่เหมาะแก่การขุดทำธนาคารน้ำใต้ดินผมจึงได้เตรียมตัวลงพื้นที่ขุดจริงครับ

อื่นๆ

เมนู