1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือได้ลงพื้นที่ทำการขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ชุมชนในตำบลบ้านปรือ โดยได้ทำอยู่ที่หมู่บ้านปทุมเมฆ ก่อนการลงไปทำได้มีการบรรยายในเรื่อง “ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน”  ให้ชาวบ้านได้ทราบถึงประโยชน์ก่อนที่จะลงไปปฏิบัติ และได้ดำเนินการให้ชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการทำธนาคารน้ำใต้ได้กรองข้อมูลเอาไว้เพื่อที่ทีมงานจะได้ลงไปสำรวจพื้นที่ ว่าเหมาะแก่การทำธนาคารน้ำใต้ดินหรือไม่ เมื่อได้พื้นที่เป้าหมายแล้ว ได้ปรึกษาหารือกับผู้น้ำชุมชน เกี่ยวกับกำหนดการลงพื้นที่มาดำเนินงาน เพื่อให้สะดวกในการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาด

 

 

 

 

หลังจากดำเนินการทำธนาน้ำใต้ดินให้แก่หมู่บ้านปทุมเมฆ พบว่าจากจุดน้ำขังที่ส่งกลิ่นเหม็น น้ำจากจุดนั้นค่อยๆระบายออกสู่ธนาคารน้ำใต้ดินทำให้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเหม็นค่อยๆเบาบางลง และยังส่งผลต่อพืชผักสวนครัวโดยรอบบริเวณนั้นให้สวยงาม เนื่องจากน้ำที่จากบ่อธนาคารน้ำใต้ดินได้ซึมออกรอบข้าง ทำให้ดินเวณนั้นมีความชุ่มชื่นมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้การดำเนินงานในทุกส่วนมีข้อจำกัด ทางคณะผู้จัดทำได้ประชุมวางแผนการทำงานผ่าน google meet เพื่อหารือในขั้นตอนการทำงานต่างๆ และได้โทรประสารงานกับผู้นำในชุมชนถึงมาตรการความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อขอเข้าพื้นที่ในการดำเนินการขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด และในวันที่ 12 สิงหาคมพวกเราชาว u2t ตำบลบ้านปรือและคณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปันเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่สถานที่คัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในตำบลบ้านปรือ

 

อื่นๆ

เมนู