จากการสำรวจพื้นที่ของชุมชนในช่วงที่ผ่านมาพบว่า หมู่บ้านในชุมชน ยังคงประสบกับปัญหาน้ำเน่าเสีย และความแห้งแล้งในดินเป็นจำนวนมากช่วงฤดูฝนจะมีน้ำจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ ในฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำ และหลายหมู่บ้านประสบปัญหานี้ ทางทีมงานปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือจึงได้มีการเข้าไปจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน โดยเริ่มจากการขุดหลุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน

วิธีธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด 

ใช้หลักการขุดบ่อเพื่อส่งน้ำไปเก็บไว้ที่ชั้นน้ำบาดาล ขนาดและความลึกของบ่อขึ้นอยู่กับสภาพ และชั้นดินของแต่ละพื้นที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขุดบ่อให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ำ จากนั้นใส่ยางรถยนต์เพื่อป้องกันขอบบ่อพังทลาย

จากนั้นใส่วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เช่นขวดน้ำ (ใส่น้ำ 1 ใน 3 ส่วน) ท่อนไม้ หรือเศษปูนให้เต็มช่องว่างด้านนอกยางรถยนต์

นำท่อ PVC มาวางตรงกลางบ่อเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ นำวัสดุชนิดเดียวกับที่ใส่ช่องว่างด้านนอกมาเติมใส่ช่องว่างด้านในให้เต็ม

คลุมด้วยผ้าแยง ทับด้วยก้อนหิน และตามด้วยหินละเอียดอีกที เพื่อเป็นตัวกรองให้เศษดิน หรือขยะไม่ให้เข้าไปอุดตันในบ่อ เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลสู่ชั้นใต้ดินโดยตรง ผ่านธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดที่ทำขึ้นมา

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู