ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ จันตรง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

ช่วงต้นเดือนเมษายนได้มีการนัดประชุมประจำเดือนเพื่อสอบถามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของเเต่ละตำบลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ทุกคนมีข้อสงสัย

การปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ก็ยังลงสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในครัวเรือนของเเต่ละหลังคาเรือนให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบซึ่งบางบ้านก็ยังมีการตกสำรวจอยู่และได้นัดคุยงานกับทางทีมงานของตำบลสูงเนินเพื่อตรวจสอบเอกสารติดตามความคืบหน้าที่ได้เเบ่งหน้าที่กันปฏิบัติงาน

 

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมษายน 2564 – YouTube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู