1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนมิถุนายน 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนมิถุนายน 2564

ผม นายธนกฤต พินัยรัมย์ ประเภท นักศึกษา เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้คณะทำงานของเราต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ และอาจารย์ท่านอื่นๆคอยกำกับดูแล ติดต่อประสานงานให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก จึงได้ส่งคลิปวิดีโอการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ทีมงานได้ศึกษาก่อน และจัดอบรมเสริมทักษะทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดจากสถานที่จริง เพื่อให้ทีมงานสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมหรือสนใจโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ว่าไม่ได้ทำยากอย่างที่คิดและยังได้บอกประโยชน์ของการมีธนาคารน้ำใต้ดิน

เพื่อให้ทีมงานเข้าใจวิธีการทำงานและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ จึงนัดประชุมเพื่อชี้เเจงการทำงาน ณ ตึก 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แต่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากเชื้อโควิด ทีมงานและคณาจารย์ ได้นั่งเว้นระยะห่างและสวมเเมสตลอดเวลา ใจความสำคัญในประชุม คือ เดือนนี้ต้องลงสำรวจบ้านที่เข้าร่วมโครงการและคัดเลือกมา 10 หลังคาเรือน จากนั้นแบ่งกลุ่มรับผิดชอบขุดหลุมลึกประมาณ 2 เมตร และเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เน้นของที่หาได้ภายในหมู่บ้าน หลังจากการขุดต้องคำนึงถึงความปลอดภัยโดย หาสังกะสีหรือแผ่นไม้มาปิดไว้และนำไม้มาปักเพื่อบอกว่ามีหลุมอยู่ กันมิให้เกิดอุบัติเหตุ เดือนถัดไปจึงเริ่มทำธนาคารน้ำใต้ดินต่อไป ทั้งนี้ต้องพิจารณาสถานการณ์ ณ วันนั้นอีกทีว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนแผนการทำงานได้หรือไม่

ทีมงานได้นัดกันลงพื้นที่ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่พวกผมนักศึกษาไม่สามารถลงพื้นที่ร่วมได้ เนื่องจากติดการเรียนแบบออนไลน์จึงได้นัดลงพื้นที่ในวันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 ทีมงานที่ได้ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ไก้ประสานงานและติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านไว้แล้ว จึงไม่น่าเกิดปัญหาใดๆในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู