1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอบรมเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน และสร้างแนวคิดในการแปรรูปผ้า เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัรมย์

MS02 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอบรมเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน และสร้างแนวคิดในการแปรรูปผ้า เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัรมย์

ข้าพเจ้า นายรณกร ทองนำ  ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์  พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน

การปฏิบัติงาน 

1.กิจกรรมการอบรมเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน และสร้างแนวคิดในการแปรรูปผ้า เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัรมย์
ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีวิทยากร 2 ท่านมาให้ความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคการอบรม ได้แก่
-ภาคเช้า จะเป็นการออกเเบบลายผ้าไหม เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลลำดวน ผลที่ได้คือ ได้ลายผ้าไหมลายดอกลำดวน ซึ่งมี 3 กลีบ ซึ่งทางเราได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้มีแต่ละหมู่บ้านได้ร่วมมือกัน และหลังจากที่ได้ออกแบบลายผ้าไหมแล้ว ก็จะได้ความเป็นเอกลักษณ์ของเเต่ละกลุ่มผ้าไหมอีกด้วย

ภาพลายที่ได้จากการออกแบบ

-ภาคบ่าย เป็นการเสริมสร้างความรู้ในการแปรรูปสินค้าจากผ้าไหม หรืออาจจะเป็นสินค้าอื่นๆ โดยการแปรรูปจากผ้าไหมก็อาจจะนำมาทำพวงกุณแจจากผ้าไหมที่เหลือจากการตัด หรืออาจจะยกระดับสินค้าเป็นกระเป๋าลายผ้าไหมก็สามารถทำได้ ซึ่งขั้นตอนต่อไปของแผนการดำเนินงาน จะเป็นการนำพาชาวบ้านเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยการพาชาวบ้านมาร่วมมือ ลงมือแปรรูปสินค้าด้วยกัน

และในกิจกรรมนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ บันทึกภาพ และตกแต่งภาพอีกด้วย  

 

2. ลงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของตำลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ ให้กรอกข้อมูลในหมู่ 1,4,7,10,13 และ 16
โดยข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ข้าพเจ้าลงข้อมูลมีทั้งหมด 13 แหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็จะประกอบไปด้วยแหล่งน้ำบ้าง แหล่ประวัติศาสตร์บ้าง หรือบางแห่งก็จะเป็นแหล่งพื้นที่ป่าไม้

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู