ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและสเปย์แอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโควิด-19 ตำบลสวายจีก

สวัดดีค่าดิฉันนางสาวภัทราวดี เตียนไปสง ได้รับผิดชอบหมู่5 บ้านมะค่าตะวันตก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่3 มิถุนายน ดิฉันและคณะงานตำบลสวายจีกได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดศาลาวัดบ้านหนองปรือ ตำบลสวายจีก และได้นำหน้ากากและสเปย์แอลกอฮอล์ไปแจกไห้ชาวบ้านและพระสงฆ์ โดยจะติดต่อไห้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านส่งตัวแทนมารับหน้ากากอนามัยและสเปย์แอลกอฮอล์หมู่บ้านละ1คนเพื่อป้องกันโควิด-19 และได้เรียนเชิญ คุณหมอ ณัฏฐาณิชา หมื่นหาวงษ์ (หมอมุก) เจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณะสุข โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลสวายจีก ได้มาไห้ความรู้การใส่หน้ากากอนามัยและการใช่สเปย์แอลกอฮอล์อย่างถูกวิธีค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู