ดิฉันนางสาว ปิยวรรณ วรรณไกรโรจน์ ได้ทำการลงพื้นที่ตำบลสวายจีก หมู่บ้านถาวร หมู่บ้านมะค่า หมู่บ้านโคกตาสิงห์ และหมู่บ้านฝ้าย

ตำบลสวายจีกเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 50 8.23 ตารางกิโลเมตร
มีทั้งหมด 19 หมู่บ้านและหน้าที่สำหรับกลุ่ม 2 ได้รับหน้าที่ไปหมู่ 5 บ้านมะค่าหมู่ 8 บ้านถาวรหมู่ 10 บ้านฝ้ายหมู่ 13 บ้านโคกตาสิงห์ ซึ่งจุดเด่นของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีหลากหลายแตกต่างกันไป

ตำบลสวายจีกเป็นตำบลที่ภูมิภาคสวยงามชาวบ้านมีการทำไร่ทำนาเป็นหลักและเลี้ยงสัตว์ ในตำบลสวายจีกอาชีพที่น่าสนใจในแต่ละหมู่บ้านก็ยังมีการทอผ้าไหมและที่น่าสนใจไปกว่านั้นมีการเลี้ยงไหมซึ่งไหมที่ได้ มาจากไหมไต้หวันและไหมไทยผสมกันและมีโรงเพาะเลี้ยงไหมตั้งแต่ไหมอนุบาลจนถึงไหมที่โตเต็มตัวผลผลิตที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงนั้นมีการสาวไหมเพื่อนำไปทอผ้าไหมและยังมีตัวดักแด้ของชาวบ้านจะนำไปขายในพื้นที่ตำบลสวายจีกซึ่งชาวบ้านได้กล่าวว่าการที่เขามีการเลี้ยงไหมทำให้เกิดอาชีพในตำบลสวายจีกมากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู