กระผม นายกันตพงศ์ สาระสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร. รหัส MS04 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 3 เมษายน  ประจำปี 2564

วันที่ 4-5 เมษายน 2564 ได้รับมอบหมายจากทางอำเภอให้จัดเตรียมสถานที่การจัดงาน บุรีรัมย์สาดแสงสาดสีสาดของดีบุรีรัมย์ 2564

วันที่ 6 เมษายน เข้างานทำบุญเบิกบ้านลูกหลานรัชกาลที่ 1 และเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุรีรัมย์สาดแสงสาดสีสาดของดีบุรีรัมย์

วันที่ 11 เมษายน ได้รับมองหมายจากทางสัสดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นคณะกรรมฝ่ายอำนวยความสะดวกในการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี 2564

 

อื่นๆ

เมนู