กระผม นายกันตพงศ์ สาระสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร. รหัส MS04 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมกระผมได้รับมอบหมายจากทางอำเภอและสาธารณสุขอำเภอให้เข้าร่วมการฉีดวัคซีน โควิต-19 ในวันที่ 23 เมษายน 2564

ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้ออกพื้นที่ตรวจข้อพิพาทโครงการผันน้ำลำปะเทียร่วมกับกรมชลประทาน ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 28 เมษายน 2564

   

เข้ากิจกรรมทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 29 เมษายน 2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 อำเภอเฉลิมพระเกียรติร่วมกับเหล่ากาชาตจังหวัดบุรีรัมย์รับบริจาคเลือด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิต-19 เข็มที่ 2 ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อื่นๆ

เมนู