กระผม นายกันตพงศ์ สาระสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร. รหัส MS04 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน กระผมได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พยาบาลและสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติในการฉีดวัคซีน โควิด-19 ณ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู