MS04 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก

พื้นที่ อำเภอเมือง ตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่13 บ้านโคกตาสิงห์

กลุ่ม 2

ปิยวรรณ วรรณไกรโรจน์            04

 

 

ข้อมูลผ้าพื้นบ้านบ้านโคกตาสิงห์หมู่ 13

ในหมู่บ้านโคกตาสิงห์นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมและแหล่งธรรมชาติยังมีชาวบ้านปลูกไหมอยู่1ครัวเรือน ยายชื่อ ทองมั่น ชื่นอุรา ปลูกไหมและทอไหมมามากกว่า 60 ปีตั้งแต่ยายทองมั่นอายุน้อยๆเป็นมรดกตกทอดรุ่นต่อรุ่นทำมาเรื่อยๆจนปัจุบันจ้างเขาทอแล้วขายบ้าง ได้แก่ ยาย โปรด ชัยรัมย์ คนที่ทอไหมให้ยายทองมั่นนำไปขาย

 

 

ปลูกต้นหม่อน

 

เส้นไหม

ยายทองมั่นบอกว่า เส้นทำเองและมีการซื้อขายมีคนมารับซื้อไปทออย่างบ้านสนวนที่มาซื้อรายได้ในการขายเส้นไหม 20,000 โลละ 2,000

 

 

ประเภทผ้าที่ทำ

มี ผ้าควบ ผ้าโสร่ง ผ้าห่ม ผ้าไหม ผ้าด้าย

 

อื่นๆ

เมนู