ข้าพเจ้า นางสาว กัญญา  สรรเพชุดา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

MS05 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

สถารการณ์ covid-19 ในขณะนี้กำลังมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงในพื้นที่ของเราด้วย จึงได้มีการรณรงค์ป้องกัน  แนะนำชาวบ้านวาควรป้องกันอย่างไร ดิฉันจึงได้ไปศึกษาอาการ,ความรุนแรง,การกระจายเชื้อ,และวิธีการป้องกันตนเองจาก Covid-19 เพื่อจะได้แนะนำชาวบ้านให้ป้องกันตนเองย่างไร

จากที่ได้ศึกษามาพอสังเขป มีดังนี้

1.อาการ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019

อาการทั่วไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจลำบาก ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดออักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต

 

 

อื่นๆ

เมนู