Ms05 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแปรรูปจิ้งหรีดคั่วสมุนไพร ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวชลธิชา ขอยึดกลาง

     

ในเดือนธันวาคมอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานMs05 ได้ลงพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปจิ้งหรีด เช่น จิ้งหรีดคั่วสมุนไพรและก้อยจิ้งหรีด เพื่อผู้ที่เลี้ยงจิ้งหรีดและผู้ที่เข้าอบรมจะได้นำเอาความรู้ไปต่อยอดหารายได้เพิ่ม และได้เชิญเชฟมาจากบ้านโคกเมือง ท่านเป็นเชฟชุมชนที่มีชื่อเสียง คือเชฟเพ็ง ได้มาให้ความรู้ทำให้เมนูจิ้งหรีดอร่อยน่าทานมากขึ้น ในส่วนของฟาร์มจิ้งหรีดนั้นอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านดอนนางงาม ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เมนูจิ้งหรีดคั่วสมุนไพร โดยทางเชฟได้จัดเตรียมเครื่องเทศมากมาย เช่น ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก หอมแดง ใบชะพลู และอื่นๆอีกมากมาย เมนูจิ้งหรีดคั่วสมุนไพรและก้อยจิ้งหรีดเป็นเมนูที่ใช้ต้นทุนในการผลิตไม่สูง สามารถทำได้ง่ายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก บรรยากาศภายในกิจกรรม มีความสนุกสนาน เป็นกันเอง และได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ

ในการทำงานของเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายที่ทีมผู้ปฏิบัติงานMS05 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำงานร่วมกัน และได้ลงพื้นที่สำรวจสินค้า พืชเกษตรกร เพื่อนำเสนอสินค้าในชุมชนให้ดูดีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น น่าสนใจมากขึ้น และจัดกิจกรรมต่างๆให้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหารายได้เพิ่ม และขอขอบคุณทีมผู้ปฏิบัติงานMS05ทุกท่านที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ โดยหวังว่าโครงการหน้าจะได้ร่วมงานกันอีก

อื่นๆ

เมนู