ข้าพเจ้า นางสาวยุพิน  พาลี ผู้ปฎิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลหนองบัวได้ทำการลงพื้นที่  เพื่อพัฒนาและต่อยอดรายได้ให้กับชุมชน โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก เชฟเพ็ง            เชฟชุมชนบ้านโคกเมือง ที่มาสอนวิธีการเพิ่มรายได้จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น นั่นก็คือ  จิ้งหรีด

โดยการทำในครั้งนี้เชฟ ได้สาธิต วิธีการทำ จิ้งหรีดคั่วสมุนไพร  โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้ ตะไคร้ ใบมะกรูด หอมแดง พริก ใบชะพลู กะเพราทอด และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นเมนูที่มีต้นทุนการทำที่ไม่สูงมาก และยังสามารถแปรรูปเพื่อจัดจำหน่ายได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู